Kasy fiskalne w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy

Kasy fiskalne
Kasy fiskalne

Warszawa jest miastem charakteryzującym się nieco innym podziałem administracyjnym, niż to jest w innych miastach Polski. W stolicy dzielnice mają status gmin – stąd też i urzędy poszczególnych dzielnic traktowane są jak urzędy gmin. Nie należy zatem się dziwić, że w swojej pracy kierują się tymi samymi przepisami, a także wykorzystują takie same narzędzia pracy. Wśród tych narzędzi wymienić można liczne urządzenia elektroniczne, dzięki którym praca osób zatrudnionych w urzędzie przebiega szybciej, sprawniej i bez pomyłek. Można podać wiele takich urządzeń elektronicznych. Warto opisać zastosowanie w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy przynajmniej jednego z nich.

Urządzeniem opisanym będą kasy fiskalne, prawdopodobnie najpowszechniej używane urządzenia elektroniczne, zarówno w urzędach, jak i w prywatnych firmach. Jeśli chodzi o przydatność w urzędach dzielnicy w Warszawie, kasy te są wykorzystywane do dwóch rodzajów zadań: rozliczania petentów z usług płatnych oraz produkcji okresowych podsumowań.

Pierwsza funkcja, którą spełniają wszystkie kasy fiskalne, polega na tym, że osoba, która chce coś załatwić w urzędzie dzielnicy, a usługa ta jest płatna, musi pobrać od odpowiedniej osoby numerek albo opis sprawy i z tym dokumentem udać się do kasy. W kasie natomiast może dokonać płatności i otrzymać potwierdzenie. Owo potwierdzenie jest właśnie drukowane przez kasę fiskalną i ma moc paragonu fiskalnego. Z tym potwierdzeniem osoba, o której mowa, może wrócić do odpowiedniego urzędnika i załatwić swoją sprawę. Czasami może też być tak, że wystarczy przyjść do kasy i powiedzieć, za jaką usługę chce się zapłacić. Jak widać, kasy, o których mowa, mają duże zastosowanie przy obsłudze interesantów.

Innym zastosowaniem, jakim charakteryzują się współczesne kasy fiskalne, jest wspomniany druk podsumowań okresowych. Owe podsumowania są niezbędne z punktu widzenia transparentności działań urzędu dzielnicy i rozliczania się przez urząd z otrzymywanych wpłat. Każdy urząd ma nad sobą organ kontroli, który ma możliwość kontrolowania transparentności. Owe rozliczenia mogą być w tym pomocne.